Menggunakan Clipping Mask Pada Teks di Adobe Illustrator

Menggunakan Clipping Mask Pada Teks di Adobe Illustrator

 

Buka adobe illustrator dan ketik tulisan yang akan di-Clipping Mask

 

Setelah itu Place gambar dengan cara klik file-Place

Tempatkan gambar di belakang teks dengan menekan Ctrl + Shift + ]

Blok kedua objek tersebut

Klik kanan dan klik Clipping Mask

Jadilah teks yang tampil lebih cantik.